Στρατιές σπουδαίων
αλλαζόνες ,
κάτι πάντα υπηρετούν.
Σταματώ και τους κοιτάω
σημαίες πουθενά.
Για ποιά πατρίδα ? τους ρωτώ
καμιά απάντηση!
τους γνέφω φεύγοντας,
αρνήθηκα να περιμένω περισσότερο,
για μια απάντηση...
για μια αδιάφορη απάντηση...

Δεν υπάρχουν σχόλια: