λεξιπαίγνια

Έναυσμα της αρχής η ολο-κλήρωση
έναυσμα της ολοκλήρωσης η αρχή,
αρχή της ολοκλήρωσης η ζωή,
αρχή της ζωής η μή-ζωή.
Ποσοτικά διανύουμε μια απόσταση ανυπολόγιστη,
ποιοτικά διανύουμε μια απόσταση λελογισμένη.
Λογίζω-υπολογίζω-λογοποιώ.
Λόγος-έλογος-άλλογος.
Τα διαστήματα προσμετρούνται στο τέλος,
τα διαστήματα ανυπολόγιστα στην αρχή.
Ευτυχώς ευτυχούμε,
ευτυχούμε ευτυχώς και ατυχώς.
Μερίσματα δεν υπάρχουν,
υπάρχουν νοητές γραμμές.
Υπερβάσεις δεν υπάρχουν,
υπάρχουν νοήματα νοητών υπερβάσεων.
Υπερβαίνω τα ευκολονόητα,
δεν υπερβαίνω τα ανυπέρβλητα.
Ο λόγος πάλι υπόλογος.
Δύσκολη ζωή, εύκολη ζωή
διαφορά καμία αφού
το τέλος ομοιάζει της αρχής.