Η τελευταία λεπτομέρεια


Η τελευταία λεπτομέρεια είναι η δυνατότερη, όχι μόνο γιατί έχει τον τελευταίο λόγο, αλλά και επειδή δε λειτουργεί ως αποσβεστήρας κραδασμών των προηγουμένων ή ως εφαλτήριο νέων συνιστωσών με ευοίωνες προοπτικές.
Η τελευταία λεπτομέρεια είναι ανεξάρτητη, απεξαρτημένη απο τα λάθη των προηγουμένων, αλλά φέρει ένα μεγάλο χρέος:
καλείται να εντυπωσιάσει με μια μεγαλοπρεπή υπόκλιση ,
με ένα ασύλληπτο ευφυολόγημα ή με μια εντυπωσιακή σκέψη.
Καλείται λοιπόν να αγκαλιάσει το θέμα ή τον τίτλο και να φανεί ανώτερη απο αυτή την ίδια τη γενεσιουργό αιτία, που της παρείχε το λόγο.
Η τελευταία λεπτομέρεια οφείλει να είναι τόσο δυνατή, ώστε κανένας άνεμος να μην ασελγήσει επάνω της

Just words

 
      
    photo
 
 
 
Im not behind words,
im in front of the words
but you’re looking after me behind words..
Im not you,
I want you..
You’re just like me.
I look for myself in you..
You’re hiding behind words but
i always look in front of the words.
I can’t find me,
myself,
because you’re hiding..
Things are happening on purpose..
Maybe it’s no need to find myself,
may destiny want us apart..
Im not looking for you anymore.
I placer myself in front of the words.