Λόγω ντροπής , λόγω αδυναμίας...

φτιάχνουμε σπίτια ,κρυψώνες απαραβίαστες για να μπορούμε εκεί να κρύβουμε τον ερασιτέχνη καλλιτέχνη , δάσκαλο , πολιτικό,ηγέτη που κρύβουμε μέσα μας -
πολλώ δε μάλλον όταν δεν μπορούμε να τον παραστήσουμε υπό το βλέμμα των πολλών.