Φευ !

Προδοσία μην τύχει και σε απαντήσω ,πριν σφαλίσω τα τσίνορα θα σε χλευάσω δημόσια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: